Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011

Δεδομένου ότι η παγκοσμιοποίηση συνεπάγεται κατάργηση των συνόρων και επιφέρει σωρεία αλλαγών στον κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα, κατά πόσο δύναται το εκπαιδευτικό σύστημα (μέσω και της διδασκαλίας μαθημάτων όπως η ιστορία και η έκφραση-έκθεση) να συμβάλει στη διατήρηση της εθνικής μας ταυτότητας;